ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การกระทำใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)เมนูเปิด
   
มุมมอง:  สรุปแบบกราฟิกใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)เมนูเปิด

1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์

 ไม่พอใจ
 (0%)  
 พอใจเล็กน้อย
 (100%)  
 พอใจมาก
 (0%)  

ผลรวม: 1