ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

​​​สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน

                 มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ   กิจการในสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้านในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเมืองพัทยา โดยให้มีสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป  งานป้องกันและรักษาความปลอดภัย งานโยธาและสุขาภิบาล  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ในสังกัดหรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอื่นๆ ที่จำเป็นมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้านนั้น รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 
​ ​เกาะล้านและการบริหารงานสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน 

          สภาพทั่วไป

หมู่เกาะล้านประกอบด้วย  เกาะล้าน  เกาะครก  และเกาะสาก  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองพัทยา       (เกาะล้านตั้งอยู่หมู่ 7 ต.นาเกลือ ) จากชายหาดเมืองพัทยาจะสามารถมองเห็นเกาะล้านได้ชัดเจน  เพราะอยู่ห่างจากฝั่งออกไปเพียงประมาณ 7.5  กิโลเมตร  มีขนาดพื้นที่ 4.07 ตารางกิโลเมตร

การเดินทางโดยเรือเร็ว  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที  และเรือโดยสารประมาณ  45 นาที หมู่เกาะล้าน      แต่เดิมเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติในนามว่า "หมู่เกาะปะการัง" (Coral  Islands) เพราะอุดมไปด้วยปะการังนานาชนิด เป็นแหล่งปะการังที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศและใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด  โดยมีเกาะครก          และเกาะสากเป็นเกาะบริวาร

เกาะล้านÊ  ตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้งที่  12° 56¢ เหนือ  และเส้นแวงที่  100° 47¢ ตะวันออก  ส่วนที่ยาวที่สุดประมาณ  4.65 กม. กว้างประมาณ 2.15 กม. รูปทรงเป็นห้าเหลี่ยมด้านไม่เท่า  สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาประมาณ      ร้อยละ 90 ของพื้นที่ 

เกาะล้านมีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวหลายแห่ง  ดังนี้

           (1)  หาดตาแหวน   อยู่ทางตอนเหนือของเกาะ  เป็นหาดทรายยาวประมาณ  750  เมตร  มีความงามทางธรรมชาติอยู่มาก  เพราะมีหาดทรายที่ขาวสะอาดและน้ำทะเลใสเป็นสีคราม ปลายหาดทั้งสองด้านยังมีแนวปะการังในระดับน้ำตื้นที่มีสีสันสวยงาม อีกทั้งมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกตั้งเรียงรายตลอดแนวชายหาด

           (2) หาดสังวาลย์  เป็นหาดเล็กๆ อยู่ติดกับหาดตาแหวน มีความยาวหาด 150 เมตร ความงามของหาดทรายนั้น   ไม่แพ้หาดตาแหวนเลยทีเดียว แต่มีความสงบกว่า จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ชอบนอนอาบแดด ซึ่งทั้งหาด     ตาแหวน  หาดทองหลาง และหาดสังวาลย์  จะมีความสวยงามมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน เพราะคลื่นลม      จะสงบ สามารถดำน้ำ   ดูปะการังที่ผิวน้ำได้เป็นอย่างดี

           (3) หาดทองหลาง  เป็นหาดขนาดเล็กที่เงียบสงบ เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการการพักผ่อนแบบส่วนตัว กิจกรรมหลักของหาดทองหลางคือ การดำน้ำดูปะการัง บริเวณปลายหาดที่เชื่อมต่อกับหาดตาแหวน ณ ที่หาดแห่งนี้ยังมี   แนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม และมีบริการเดินชมปะการังใต้น้ำแบบ Sea Walker ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาใช้บริการ           ส่วนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบปะการังแต่ไม่ชอบการดำน้ำ ที่หาดนี้ยังมีบริการเรือท้องกระจกให้สามารถลงไปชมปะการังได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

           (4)  หาดเทียน  เป็นหาดที่สวยงามแห่งที่สองมีความยาวของหาดประมาณ  500 เมตร  อยู่ทางทิศตะวันตก       ของเกาะ  หาดทรายแห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้หาดตาแหวน   แต่เนื่องจากมีหาดขนาดเล็กกว่าจึงมีผู้นิยมไปท่องเที่ยวพักผ่อนน้อย   อย่างไรก็ดีในฤดูที่มีมรสุมรุนแรงเข้าปะทะชายหาดทางด้านทิศเหนือ คือ หาดตาแหวน   นักท่องเที่ยวก็ได้หลบไปพักผ่อน ณ  หาดเทียนนี้แทนเป็นจำนวนมาก 

           (5) หาดแสม  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะล้าน  เป็นหาดขนาดเล็กความยาวของหาดประมาณ       350  เมตร   มีความสวยงาม เงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนและการเล่นน้ำ มีน้ำทะเลสีครามและหาดทรายที่ขาวสะอาด ปัจจุบันมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวมทั้งปลูกต้นไม้ สร้างลานอเนกประสงค์ อาคารร้านค้าร้านขายอาหารที่ได้มาตรฐาน รวมถึงเส้นทางสัญจรที่สามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก จึงเป็นชายหาดอีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวต่างชาติแถบยุโรป อีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน  ภายในอาคาร และในพื้นที่ใกล้กันยังเป็นสถานที่ตั้งของฟาร์มกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานการใช้พลังงานทดแทนในสถานที่ดังกล่าวอยู่เป็นประจำ

           (6)  หาดนวล  อยู่ทางตอนใต้ของเกาะล้าน   เป็นหาดขนาดเล็กยาวประมาณ  250  เมตร  เป็นพื้นที่มีกรรมสิทธิ์เป็นของเอกชน  สภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดและปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เนื่องจากไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากจึงเป็นหาดที่เงียบสงบ  เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

           (7) หาดตาหาดยาย เป็นหาดสวยงามขนาดไม่ใหญ่ สงบ และร่มรื่น มีน้ำทะเลที่ใส หาดทรายขาวสะอาด    ความยาวประมาณ 100 เมตร เพียบพร้อมด้วยความงดงามของธรรมชาติ ทรายขาวละเอียดมีร่มไม้ มีโขดหินก้อนใหญ่ประติมากรรมจากธรรมชาติ

           (8)  เกาะครก  อยู่ประมาณเส้นรุ้งที่  12° 55¢ 30² เหนือ  และเส้นแวงที่  100° 49¢ 30² ตะวันออก อยู่ทาง         ทิศตะวันตกของพัทยา ห่างจากชายหาดพัทยาประมาณ  8  กม. หรืออยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของเกาะล้าน เกาะครกเป็นเกาะเล็กๆ  ตัวเกาะยาวมน  ทอดตัวขนานกับฝั่ง  มีพื้นที่ประมาณ  0.05  ตร.กม.  ส่วนที่ยาวที่สุดประมาณ 550 เมตร กว้างประมาณ  150  เมตร  เกาะโดยรอบส่วนใหญ่เป็นโขดหิน มีหาดทรายอยู่เพียงหาดเดียว  ซึ่งอยู่ตอนกลางทางตะวันออกของเกาะ คือ  หาดเกาะครก ซึ่งหาดมีความยาวประมาณ  100  เมตร

           (9) เกาะสาก  อยู่ที่เส้นรุ้ง  12°  5 ¢  เหนือ  และเส้นแวง  100°  40¢  ตะวันออก  เกาะสากอยู่ทาง         ทิศตะวันตกของพัทยา  ห่างจากชายหาดพัทยาประมาณ  8  กิโลเมตรหรืออยู่ทางตอนเหนือของเกาะล้าน  โดยอยู่ห่างจากแหลมหินโขดประมาณ 500 เมตร  เกาะสากเป็นเกาะขนาดเล็กโค้งเป็นรูปเกือกม้าหงาย  มีพื้นที่ประมาณ  0.05 ตร.กม. เกาะนี้มีหาดทรายอยู่  2 หาด  คือ หาดทรายบริเวณอ่าวเหนือ  ซึ่งเป็นหาดทรายยาวประมาณ  250 เมตร  มีหาดทรายที่ขาวและมีปะการังน้ำตื้นอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่ไกลนัก บนหาดนี้มีที่พักและร้านค้า เรือทัศนาจรมักจอดให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น อีกหาดหนึ่ง คือ หาดทางตอนใต้ของเกาะสาก ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหาดแรก และมีทางเดินต่อกันได้   หาดนี้เป็นขนาดเล็กมีหินจำนวนมาก ความยาวของหาดประมาณ 80 เมตร มีแนวปะการังอยู่บริเวณหน้าหาด ดังนั้นเรือทัศนาจรจึงมักมาจอดให้นักท่องเที่ยวลงดำน้ำแบบ Sea Walker ที่บริเวณนี้ บนเกาะมีรอยประทับฝ่าพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    ซึ่งประทับไว้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2510 ณ เกาะสากแห่งนี้ด้วย รวมถึงรอยประทับของบุคคลสำคัญต่างๆ ในอดีต        อีกเป็นจำนวนมาก

            พื้นที่เกาะล้านยังมีหาดที่มีความสวยงามและมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อีกหลายแห่ง เช่น หาดแหลมหัวโขด       หาดตาพัน  และหาดบริเวณหาดตาแหวน  ซึ่งเป็นหาดขนาดเล็กกว่าประมาณ  50-70  เมตร ส่วนพื้นที่อื่นในเกาะล้านเป็นภูเขาและป่าไม้  ด้านตะวันออกเป็นชุมชนเกาะล้านที่ยังมีสภาพ  ไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนัก นอกจากหาดทรายชายทะเลแล้ว  พื้นที่บนเกาะซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาปกคลุมด้วยพืชพันธุ์ไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งปี  ซึ่งนับว่ายังคงความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมไว้ได้มาก  ดังนั้นเกาะนี้จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญสำหรับการไปพักผ่อน

 ด้วยสภาพปัญหาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเกี่ยวกับปริมาณไฟฟ้าในพื้นที่เกาะล้าน  ซึ่งใช้ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องปั่นไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ด้วยกำลังการผลิตค่อนข้างต่ำทำให้มีกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ     ไม่สามารถจ่ายไฟให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งเกาะล้านได้  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ  โดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนมาใช้ในประเทศ  เมืองพัทยาจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์เกาะล้านขึ้น  โดยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารปลากระเบนอาคารควบคุมระบบผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นบนเกาะล้านติดตั้งกังหันลม  ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการสมบูรณ์จะทำให้เกาะล้านมีกระแสไฟฟ้าใช้ถึง 700  กิโลวัตต์ต่อวัน  ช่วยให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึง

 

โครงสร้างพื้นฐานของเกาะล้าน

พื้นที่ทางทิศตะวันออกของเกาะล้าน ส่วนหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวประมง ซึ่งอยู่อาศัยสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน และพื้นที่ส่วนหนึ่งของเกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้พัฒนาสร้างเป็นสถานที่พักตากอากาศสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยที่พักแบบบังกะโล และรีสอร์ท ซึ่งมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว

เกาะล้านมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยการสร้างแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกไว้คอยบริการ รวมถึงการบริการเช่าเรือ ชมปะการัง และ    เรือเจ็ทสกี โครงสร้างพื้นฐานที่มีการพัฒนา ได้แก่ ถนนเชื่อมต่อระหว่างหาดต่างๆ ท่าเรือ 2 แห่งเป็นท่าเทียบเรือโดยสารบริเวณชุมชนหน้าบ้านเกาะล้าน และท่าเทียบเรือท่องเที่ยวหาดตาแหวน

บนเกาะล้านไม่มีแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติ เมืองพัทยาให้สัมปทานบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ      ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  หรือ East Water ผลิตน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน โดยมีกำลัง   การผลิต 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่กำลังการผลิตน้ำประปาก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน           ดังนั้นจึงจำเป็นต้องซื้อน้ำจากฝั่งพัทยาและสร้างที่กักเก็บน้ำฝนไว้ใช้เอง

 เกาะล้านมีกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ดำเนินการวางสายส่งกระแสไฟฟ้าจากฝั่งพัทยามา         ยังเกาะล้าน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควางสายส่งไฟฟ้าใต้ทะเลขนาดกำลังส่ง 10 เมกกะวัตต์ไปยังเกาะล้าน ซึ่งทำให้    เกาะล้านมีกระแสไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอต่อการขยายตัวของภาคประชาชนและธุรกิจ

 สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเกาะล้าน

1. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีอยู่ทุกชายหาด แต่หาดแสมจะเป็นอาคารร้านอาหารที่หน่วยงานราชการเป็นผู้สร้างและให้สัมปทานแก่เอกชนเข้าไปประกอบการระยะยาว ร้านอาหารของเกาะล้านส่วนใหญ่ประกอบการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เช่น ร้านอาหารบริเวณหาดตาแหวนและหาดแสม จะมีบ่อดักไขมันก่อนปล่อยน้ำเสีย ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

2. ร้านค้าของที่ระลึก ซึ่งส่วนมากได้รับการอุดหนุนจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยดีตลอดมา ซึ่งจะมีอยู่ตลอดแนวชายหาดตาแหวน และบริเวณชุมชนหน้าบ้าน

3. บริการชมปะการัง ไม่ว่าจะเป็นเรือท้องกระจกที่ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งชมโดยที่ไม่ต้องลงน้ำทะเล ซึ่งจะมีบริการบริเวณหาดตาแหวนและหาดทองหลาง หรือจะเลือกดำน้ำแบบ Sea Walker เพื่อลงไปเดินชมปะการังน้ำตื้นในระดับความลึกไม่เกิน  6 เมตร โดยการใช้บริการประเภทนี้นักท่องเที่ยวควรสำรวจความพร้อมของร่างกายก่อนลงเพื่อ  ไม่ให้เกิดอันตรายแก่ตนเอง

4. บริการเช่าเรือเจ็ทสกี เรือลากกล้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขับขี่เพื่อความสนุกสนานและเพื่อการออกกำลังกาย  มีบริการให้เช่าเป็นจำนวนมากในทุกหาด​


 บริการขนส่งสาธารณะทางบก 

 

ประเภทเส้นทางจำนวน (คัน)ราคา

1. รถสองแถวรับจ้าง

(สหกรณ์เดินรถบ้านเกาะล้าน)

vสายหน้าบ้าน - หาดตาแหวน

vสายหน้าบ้าน - หาดแสม - หาดเทียน

vสายหน้าบ้าน - หาดนวล

vสายหาดตาแหวน - หาดแสม - หาดเทียน

vสายหาดตาแหวน - หาดนวล

33 คัน

เริ่มต้นที่ 40 บาท / คน

และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง

2. รถจักรยานยนต์รับจ้างให้บริการรับ - ส่ง นักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ120 คัน

เริ่มต้นที่ 20 บาท / คน

และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง

 

                                                                                                                           ตารางเดินเรือโดยสาร 

อัตราค่าโดยสาร    ราคา   30  บาท

 

ออกจากพัทยา (แหลมบาลีฮาย)ออกจากเกาะล้าน (ท่าหน้าบ้าน)

เวลาเรือออก                 07.00   น.

                                08.00   น.

                                09.00   น.

                                10.00   น.

                                11.00   น.

                                12.00   น.

                                13.00   น.

                                14.00   น.

                                15.30   น.

                                17.00   น.

                                18.30   น.

                                             

เวลาเรือออก                06.30   น.

                                07.30   น.

                                09.30   น.

                                12.00   น.

                                14.00   น.

                                15.30   น.

                                17.00   น.

                                18.00   น.

ออกจากเกาะล้าน (ท่าหาดตาแหวน)

เวลาเรือออก                 13.00   น.

                                14.00    น.

                                15.00    น.

                                16.00    น.

                                17.00    น.

 

ตารางเรือนำเที่ยวจากพัทยาไปเกาะล้านมี  2 รอบ  คือ  09.00 น. และ 11.00 น. กลับเวลา 16.00 น. อัตราค่าบริการพร้อมมัคคุเทศก์, อาหารกลางวัน และ เรือกระจกดูปะการัง ราคาประมาณ 350 บาท/ คน  นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบริการเรือนำเที่ยวได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บริเวณชายหาดพัทยาและผู้เสนอขายบริการนำเที่ยวทั่วไป อัตราค่าเช่าเหมาเรือเร็วโดยทั่วไปประมาณ  1,500 – 3,500 บาท / วัน

 

 สถิติประชากรเกาะล้าน ปี พ.ศ. 2557 - 2559

 

ประชากรปี 2557ปี 2558ปี 2559

ประชากร

เพิ่มขึ้น (คน)

เพิ่มขึ้น / ลดลง

(%)

ประชากรทั้งหมด

2,8402,8542,869+15+0.52

ประชากรชาย

1,4101,4131,428+15+1.05
ประชากรหญิง1,4301,4411,44100.00
จำนวนครัวเรือน621627625-2-0.32

 

 

 

แผนภูมิแสดงสถิติจำนวนประชากรเกาะล้าน ปี พ.ศ. 2557 - 2559​


ในปี พ.ศ. 2559 เกาะล้าน มีประชากร   2,869  คน  ( ชาย  1,428 คน  หญิง  1,441  คน )

                         - จำนวนครัวเรือน             625       ครัวเรือน  

 - จำนวนหลังคาเรือน       1,307       หลังคาเรือน 

 - ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย   705  คน / ตร.กม. (พื้นที่  4.07 ตร.กม.)                                                    มีประชากรแฝงที่มีอาชีพประมงจับสัตว์น้ำและบริการนักท่องเที่ยวอีกประมาณ  2,000  คน 

 

 

                                                            ที่มา  :  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา

                                                                                      ณ  มกราคม  2560

สถิติการท่องเที่ยวเกาะล้าน

 

          เกาะล้านมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยว คิดเฉลี่ย 10,000 - 20,000 คน / วัน โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่าร้อยละ 40, ชาวรัสเซีย ร้อยละ 30, ชาวไทย ร้อยละ 20, อินเดีย เกาหลี ไต้หวัน และญี่ปุ่น ร้อยละ 10 รองลงมาตามลำดับ มีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าวันละ 5,000,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าซื้อสินค้าและบริการ การเล่นกีฬาทางน้ำ การชมปะการังใต้ทะเล การซื้อของที่ระลึก รองลงมาเป็นค่าอาหารและที่พัก

 

สถิติการท่องเที่ยวเกาะล้าน ปี พ.ศ. 2551 - 2559

 

ปี พ.ศ.จำนวนนักท่องเที่ยว (คน)
ปี พ.ศ. 25511,085,163
ปี พ.ศ. 25521,460,378
ปี พ.ศ. 25532,082,502
ปี พ.ศ. 25542,737,061
ปี พ.ศ. 25552,848,709
ปี พ.ศ. 25562,747,312
ปี พ.ศ. 25571,622,923
ปี พ.ศ. 25585,506,065
ปี พ.ศ. 25594,663,444

                                                                                    ที่มา : สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน

                                                                                    พฤษภาคม  2560

 ข้อมูลห้องพักและสถานประกอบการบนเกาะล้าน

 

ประเภทสถานประกอบการ / บริการจำนวน
1. ผู้ประกอบการบ้านพักรายวัน140 ราย / 1,300 ห้อง
2. ผู้ประกอบการบ้านพักรายเดือน13 ราย / 150 ห้อง
3. ร้านอาหาร47 ร้าน
4. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ3 ตู้
5. เสาสัญญาณโทรศัพท์4 เสาสัญญาณ

                                                                                                                ที่มา : สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน

                                                                                                                        พฤษภาคม  2560

 

      ​​ ด้านการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย

          การบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณเกาะล้านนั้นจะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล เจ้าหน้าที่เทศกิจของ    สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมเรือตรวจการณ์ประจำบริเวณชายหาดที่มีนักท่องเที่ยว    ลงเล่นน้ำเป็นจำนวนมาก เพื่อเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในน้ำและบนชายฝั่ง                    ซึ่งมีส่วนสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก

            การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางบก

                        1. เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางบก                   จำนวน               7          คน

                        2. เครื่องหาบหาม                          จำนวน               2          เครื่อง

                        3. รถตรวจการณ์                            จำนวน               2          คัน

                        4. รถดับเพลิงเอนกประสงค์              จำนวน               2          คัน

                        5. รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง              จำนวน               1          คัน

                        6. รถไถพร้อมเทเลอร์บรรทุกน้ำ          จำนวน               1          คัน

            การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางทะเล

                        1. เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล                จำนวน               12         คน

                        2. เรือยางตรวจการณ์                      จำนวน               2          ลำ

                        3. เรือพยาบาล                              จำนวน               2          ลำ

                        4. เรือตรวจการณ์อลูมิเนียม              จำนวน               1          ลำ

                        5. เรือตรวจการเอนกประสงค์                        จำนวน               1          ลำ

            ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

            เกาะล้าน มีโรงบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 แห่ง คือ โรงบำบัดน้ำเสียหาดตาแหวนและโรงบำบัดน้ำเสียหาดแสม     ซึ่งแต่ละแห่งสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนและห้องพัก รีสอร์ท ต่างๆ ได้วันละ  300 ลูกบาศก์เมตร

            เกาะล้านมีการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีจัดเก็บและนำส่งขึ้นมาพักถ่ายที่สถานีพักถ่าย (ถนนสุขุมวิทพัทยา    ซอย 3) ก่อนนำส่งไปกำจัดที่จังหวัดสระบุรี โดยมีประมาณขยะมูลฝอยประมาณ 25 ตัน / วัน มีจำนวนรถขนถ่ายขยะ    มูลฝอย 9 คัน และเรือบรรทุกขยะ 2 ลำ​


แผนที่เกาะล้าน