ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksอัตรากำลังพนักงานเมืองพัทยา

อัตรากำลังพนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ข้อมูล    มีนาคม  2560ลำดับ


ส่วนการบริหาร
​ประเภททั่วไป​ ​ ​​​ประเภทวิชาการ ​ ​ ​​ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ​ ​​ประเภทบริหารท้องถิ่น ​ ​

รวมพนักงานเมืองพัทยา


 
ลูกจ้าง ประจำ


พนักงานจ้าง


รวมพนักงานและลูกจ้าง
ปฏิบัติงานชำนาญงานอาวุโสปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญต้นกลางสูงต้นกลางสูง
1ตำแหน่งบริหาร - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 33 -  - 3
2สำนักปลัดเมืองพัทยา1427 -105 - - 73 - - - -6631254351
3สำนักการคลัง910 - 54 -  - 62 -  -  -  - 3634079
4สำนักการช่าง10118811 - -1121 - - -6225147234
5สำนักการสาธารณสุข13 -22243 -951 -  - -68461133
6สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ33184 - -42 - - - -2511642
7สำนักการศึกษา32 -771152 - - -  -28 -3967
8สำนักการช่างสุขาภิบาล472 - 3 - -411 - - -221382117
9สำนักพัฒนาสังคม11 -14 - -221 - - -12 -1931
10สำนักสิ่งแวดล้อม21 -11 - -311 - - -1059245315
11กองการพัสดุและทรัพย์สิน45 -21 - -31 - - - -16 -925
12สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว -1 -56 - -221 - - -17 -3552
13กองการเจ้าหน้าที่ -3 -63 - -31 - - - -16 -1026
14กลุ่มกฎหมาย - - -362 - - - - - - -11 -516
15หน่วยงานตรวจสอบภายใน - - - -1 - - - - - - - -1 -45
16สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน -3142 - -2 - - - - -1228296
รวมพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้าง51771282826161246 -  -34051381,0481,591

ที่มา  :  กองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา

                    ณ  มีนาคม  2560