ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

​​​​​

สวนสาธารณะ  สวนหย่อม  และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองพัทยา 
     
 สวนสาธารณะเมืองพัทยา  35  ไร่  (ซอยชัยพฤกษ์  2)
         ลักษณะทั่วไป  มีพื้นที่สวนสาธารณะโดยประมาณ 35 ไร่  โดยภายในสวนสาธารณะมีไม้ยืนต้นไม้ดอก – ไม้ประดับ  และสนามหญ้า  ปลูกกระจายทั่วพื้นที่สวน  มีทั้งพื้นที่ทางเดินและลู่วิ่งประมาณ  4,875  ตารางเมตร   ลานพักผ่อนประมาณ  2,358  ตารางเมตร  ลานเอนกประสงค์และลานชมวิวประมาณ  3,920 ตารางเมตร  ลานกิจกรรมประมาณ  710  ตารางเมตรสนามเด็กเล่นประมาณ  460  ตารางเมตร  อุปกรณ์สนาม   เด็กเล่น  จำนวน  1  ชุด  อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย  จำนวน  12  สถานี  อาคารร้านค้า  จำนวน  1  หลัง  อาคารศาลาชมวิว  จำนวน  1  หลัง  อาคารห้องน้ำ  จำนวน  1  หลัง  อาคารปั๊มน้ำ  จำนวน  1  หลัง  โคมไฟและเสา  จำนวน  144  จุด  ตู้ควบคุมไฟฟ้า  จำนวน   1  ตู้  อาคารควบคุมระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ  จำนวน  1  หลัง

 สวนสาธารณะเกาะกลางถนนสุขุมวิท
          
           ลักษณะทั่วไป  สวนร่องกลางถนนสุขุมวิทระยะยาวประมาณ  16.5  กิโลเมตร ( ยกเว้นพื้นที่ก่อสร้างทางลดระดับ )  ระยะทางยาวประมาณ  1.7  กิโลเมตร  จากสะพานต่างระดับกระทิงลาย – สุดเขตเมืองพัทยาด้านติดต่อเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
เกาะกลางถนนพัทยาเหนือ  และวงเวียนปลาโลมา
ลักษณะทั่วไป  มีระยะทางประมาณ  1,900  เมตร 

 สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  (เขา สทร.5)

          ลักษณะทั่วไป  มีพื้นที่สวนสาธารณะโดยประมาณ  60  ไร่  ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ตระกูลปาล์ม       ต้นไม้ริมทาง  สวนพฤกษชาติ   สวนดอกไม้  และสนามหญ้า  ทางเดินเท้าและทางวิ่งออกกำลังกาย   มีระยะทางประมาณ  4,000 เมตร  มีถนนแอสฟัลท์ติก  ระยะทางประมาณ  1,650  เมตร   ถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ  900  เมตร          ลานอเนกประสงค์  ลานติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย  ลานจอดเฮลิคอปเตอร์กู้ภัย  ลานประภาคารสำหรับชมวิว            ลานชมวิว  หน้าป้ายพัทยาซิตี้    อาคารอเนกประสงค์  3  หลัง  ลานจอดรถ  4  จุด  ระบบรดน้ำต้นไม้  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   ป้ายบอกทาง  รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ

 สวนสาธารณะท่าเทียบเรือพัทยาใต้  (แหลมบาลีฮาย)
          
         ลักษณะทั่วไป  มีพื้นที่สวนสาธารณะประมาณ  18  ไร่  ประกอบไปด้วย  สวนสาธารณะ  สะพานท่า   เทียบเรือ  ลานจอดรถ  และถนนรอบบริเวณท่าเทียบเรือ สวนสาธารณะบริเวณชายหาดกระทิงลาย  (เริ่มจากบ้านสุขาวดี – วัดจิตตภาวันวิทยาลัย)
 ลักษณะทั่วไป  มีพื้นที่สวนสาธารณะประมาณ  17.5  ไร่  ประกอบด้วย  ต้นไม้ใหญ่ประเภท  ต้นมะพร้าว  ต้นปาล์ม  และไม้อื่น ๆ  สวนไม้ดอกไม้ประดับ  ทางเดินเท้า  ลานอเนกประสงค์  ระบบสาธารณูปโภค  ห้องควบคุมระบบรดน้ำต้นไม้  อุปกรณ์ออกกำลังกาย  เก้าอี้สนาม  ตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในสวน

  สวนสาธารณะลานโพธิ์

          ลักษณะทั่วไป  มีพื้นที่สวนสาธารณะโดยประมาณ  10  ไร่  ประกอบด้วย  สวนสาธารณะมีต้นไม้ใหญ่   จำพวกมะพร้าว  ไม้ดอกไม้ประดับ  ลานออกกำลังกาย  สนามเด็กเล่น  ลานจอดรถด้านติดต่อกับทะเล​ลานอเนกประสงค์บริเวณชายหาดทางเดินเท้าในสวน  ระบบรดน้ำต้นไม้  และหอนาฬิกา  ตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ    ภายในสวน

 สวนสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติเขาพัทยา  (สวนสุขภาพ)
            
           สวนเฉลิมพระเกียรติเมืองพัทยา  ลักษณะทั่วไป  มีพื้นที่สวนสาธารณะโดยประมาณ  14.5  ไร่     ภายในสวนสาธารณะมีไม้ดอก – ไม้ประดับ  และสนามหญ้าปลูกกระจายทั่วพื้นที่สวน  พื้นที่ทางเดิน – วิ่งออกกำลังกาย  ซึ่งปูด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ประมาณ  2,476  ตารางเมตร    ลานเอนกประสงค์  จำนวน  1,190  ตารางเมตร    เครื่องเล่นสำหรับออกกำลังกาย  จำนวน  12  สถานี  เสาโคมไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งอยู่ริมทางเดิน – วิ่ง  และภายในสวน  จำนวน  126  ชุด  ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  จำนวน  4  ตู้  อาคารควบคุมระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ  จำนวน  2  หลัง     ซุ้มศาลาพักผ่อน  จำนวน  1  หลัง  และลานจอดรถ   จำนวน  2  แห่ง

         สวนเขาพระใหญ่  ลักษณะทั่วไป  มีพื้นที่สวนสาธารณะโดยประมาณ  50  ไร่  ภายในสวนสาธารณะ   มีไม้ดอก – ไม้ประดับ  และสนามหญ้าปลูกกระจายโดยรอบซุ้มลานเอนกประสงค์    ถนนรอบเขาพระใหญ่มีระยะทางประมาณ  1.4  กิโลเมตร  พื้นที่ลานเอนกประสงค์  จำนวน  454  ตารางเมตร    พื้นที่ทางเดิน – วิ่งออกกำลังกายซึ่งปูด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ประมาณ  3,500  ตารางเมตร  อาคารเอนกประสงค์  จำนวน  2  หลัง  ซุ้มไม้เลื้อย  จำนวน  1  ซุ้ม  ห้องน้ำ  จำนวน  1  หลัง  ถังเก็บน้ำคอนกรีต  จำนวน  3  จุด  และอาคารควบคุมระบบไฟฟ้า  ระบบ ปั๊มน้ำ  จำนวน  2  หลัง  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  จำนวน  109  ชุด

         สวนเขาพระใหญ่ระยะที่  2  ลักษณะทั่วไป  มีพื้นที่สวนสาธารณะโดยรวมประมาณ  19  ไร่  ภายในสวนสาธารณะมีถนนและที่จอดรถพื้นแอสฟัลต์ติก  ประมาณ  5,800  ตารางเมตร  ทางเดินยกระดับระยะทาง     ประมาณ  150  เมตร   บันไดหินก่อ  จำนวน  9  จุด   รวมระยะทางประมาณ  160  เมตร   อาคารเรือนเพาะชำต้นไม้   จำนวน  1 หลัง  อาคารคลับเฮ้าส์  จำนวน  1  หลัง   อาคารซ่อมบำรุงจำนวน   1  หลัง  อาคารร้านค้า  จำนวน  1  หลัง  อาคารห้องน้ำชาย – หญิง  จำนวน  1  หลัง  อาคารศาลาพักผ่อน  จำนวน  1  หลัง  สถานีออกกำลังกายพื้นที่    ประมาณ  340  ตารางเมตร   พื้นที่ตกแต่งสวนประมาณ  13,000  ตารางเมตร  ระบบรดน้ำต้นไม้ด้วย   สปริงเกอร์   ก๊อกน้ำ   สนามเด็กเล่นพื้นที่ประมาณ  580  ตารางเมตร  ลานอเนกประสงค์ประมาณ  140  ตารางเมตร  ทางเดินประมาณ  970  ตารางเมตร  และทางวิ่งจักรยานเสือภูเขา  เป็นต้น​​​


พื้นที่สวนสาธารณะ  พื้นที่สีเขียวและที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเมืองพัทยา  

พื้นที่สวนสาธารณะจำนวน (ไร่)
สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (เขา สทร.)60
สวนเฉลิมพระเกียรติเมืองพัทยา (สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกาย 12 สถานี)83.5
สวนสาธารณะเมืองพัทยา (ชัยพฤกษ์ 2 ) (มีสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกาย)35
สวนสาธารณะท่าเทียบเรือพัทยาใต้7.5
สวนสาธารณะลานโพธิ์ (มีสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกาย)9
สวนสาธารณะเมืองพัทยา 1 (สามแยกธรรมดา) (มีสนามเด็กเล่น)3
สวนหย่อมพัทยาใต้3
สวนหย่อมหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา1
สวนเกาะกลางถนนและไหล่ทางสุขุมวิท ระยะทาง 16 กิโลเมตร100
สวนเกาะกลางถนนพัทยาเหนือ0.625
เรือนเพาะชำซอยชัยพฤกษ์ 212
เรือนเพาะชำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย 80 ไร่)3
สวนสาธารณะชายหาดนาจอมเทียน94
สวนสาธารณะชายหาดพัทยา35
สวนสาธารณะชายหาดดงตาล50
สวนสาธารณะชายหาดกระทิงลาย20
สวนสาธารณะชายหาดพระตำหนัก10
สวนสาธารณะชายหาดซอยนาเกลือ 20 - 222
รวม528.625

 

ที่มา : สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา

พฤษภาคม  2560

​ 

 พื้นที่ที่ดำเนินกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในเขตเมืองพัทยา ปี พ.ศ. 2559  ​​

พื้นที่ดำเนินกิจกรรมชนิดต้นไม้จำนวน (ต้น)
ป่าชายเลนคลองนกยาง นาเกลือต้นโกงกาง100 ต้น
เกาะกลางถนนจอมเทียนสาย 2

ต้นปาล์มหางกระรอก (สูง 2.0 - 2.5 ม.)

ต้นปาล์มคาเพ็น (สูง 2.5 - 3.0 ม.)

1,000 ต้น

1,000 ต้น

สวนสาธารณะเขาทัพพระยาต้นหางนกยูงไทย1,490 ต้น
สวนสาธารณะ 35 ไร่ต้นมะพร้าว50 ต้น

 

ที่มา : สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา

พฤษภาคม  2560

 ​