ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksขยะมูลฝอย

​​

      เมืองพัทยามีปริมาณขยะเกิดขึ้นเฉลี่ย 350 - 370 ตัน/วัน โดยสำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยาเป็นหน่วยงานดำเนินการร่วมกับการว่าจ้าง กิจการร่วมค้าพัทยาเมืองสะอาดทำการรับผิดชอบในการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในปัจจุบันเมืองพัทยาได้ขนขยะมูลฝอยไปกำจัดที่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน) จำกัด จ.สระบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดใดๆทั้งสิ้น

 

 ข้อมูลรถเก็บขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา 

 

ชนิดรถที่ใช้ในการเก็บขยะมูลฝอยจำนวน (คัน)
รถเก็บขยะอัดท้าย 20 ลบ.ม.5
รถเก็บขยะอัดท้าย 12 ลบ.ม.9
รถเก็บขยะอัดท้าย 8 ลบ.ม.3
รถเก็บขยะอัดท้าย 10 ลบ.ม.3
รถเก็บขยะปิคอัพ (อุโมงค์) 4 ลบ.ม.4
รถดั๊มพ์ 4 ลบ.ม.7
รถกวาดถนนบนบาทวิถี3
รวม34

** ช่วงเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอย มี 2 ช่วง คือ เวลา 02.00 น. และ 13.00 น.

 

ข้อมูลรถเก็บขยะมูลฝอยของกิจการร่วมค้าพัทยาเมืองสะอาด 

 

ชนิดรถที่ใช้ในการเก็บขยะมูลฝอยจำนวน (คัน)
รถเก็บขยะอัดท้าย 20 ลบ.ม.3
รถเก็บขยะอัดท้าย 12 ลบ.ม.10
รถเก็บขยะอัดท้าย 8 ลบ.ม.20
รถเก็บขยะปิคอัพ (อุโมงค์) 3 ลบ.ม.3
ฮุคลิฟท์ 4+1 ถัง1
รถกระบะ 4x41
รวม38

** ช่วงเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอย มี 2 ช่วง คือ เวลา 08.00 - 20.00 น. และ 21.00 - 08.00 น.

 

 

 ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเมืองพัทยา ในปี พ.ศ. 2559 ​​

เดือนปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน)
มกราคม13,983.92
กุมภาพันธ์13,568.00
มีนาคม14,143.41
เมษายน13,505.02
พฤษภาคม13,984.93
มิถุนายน12,938.89
กรกฎาคม13,566.41
สิงหาคม13,320.97
กันยายน12,633.47
ตุลาคม13,190.39
พฤศจิกายน12,119.63
ธันวาคม12,755.94
รวม159,710.98

ที่มา : สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา

พฤษภาคม 2560​