ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksสติถิประชากร

​​​​​

 ประชากร

            ประชากร  เป็นทรัพยากรที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีผลสะท้อนถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม  แรงงาน  การใช้ที่ดิน  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะเป็นส่วนสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาในการกำหนดทิศทางการจัดระบบเศรษฐกิจ  สังคม  แรงงาน  การใช้ที่ดิน  การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ผลสูงสุด  ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต

สถิติจำนวนประชากรในเขตเมืองพัทยา  ตามทะเบียนราษฎร

ปี พ.ศ. 2549 – 2559

 

ปีจำนวนประชากร (รวม)

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

จำนวนครัวเรือน
254998,99246,82852,16418,436
2550102,61248,43854,17418,948
2551104,79749,24155,55619,326
2552106,21449,58956,62519,702
2553107,94450,18457,76020,267
2554109,03750,55158,48620,582
2555110,49151,17359,31820,756
2556111,91051,63960,27121,122
2557114,19252,56161,63121,844
2558115,84053,23962,60122,255
2559117,37153,88363,48822,803

 

** หมายเหตุ  มีประชากรแฝงประมาณ  400,000  -  500,000  คน

 

ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน สำนักปลัดเมืองพัทยา

ข้อมูล ณ มกราคม  2560

สถิติประชากรในเขตเมืองพัทยา ปี พ.ศ. 2557 – 2559


ประชากรปี 2557ปี 2558ปี 2559ประชากร เพิ่มขึ้น (คน)เพิ่มขึ้น (ลดลง)  %

ประชากรทั้งหมด

114,192115,840117,3711,531+1.30

ประชากรชาย

52,56153,23953,883644+1.20
ประชากรหญิง61,63162,60163,488887+1.40
จำนวนครัวเรือน21,84422,25522,803548+2.40​

                                

สติถิประชากรเมืองพัทยา

                                           

สถิติประชากรเกาะล้าน ปี 2557 - 2559

ประชากรปี 2557ปี 2558ปี 2559ประชากร เพิ่มขึ้น (คน)เพิ่มขึ้น  (ลดลง)  %

ประชากรทั้งหมด

2,8402,8542,86915+0.52

ประชากรชาย

1,4101,4131,42815+1.05
ประชากรหญิง1,4301,4411,441--
จำนวนครัวเรือน621627625(-2)-0.32

        

สติถิประชากรเกาะล้าน

 ข้อมูลประชากรในเขตเมืองพัทยา (ณ มกราคม 2560)

ประชากรชายหญิงรวม
ตำบลหนองปรือ29,70236,69366,395
ตำบลหนองปลาไหล1,0281,1692,197
ตำบลห้วยใหญ่7087157
ตำบลนาเกลือ (รวมเกาะล้าน)23,08325,53948,622
- เกาะล้าน (ม.7 ต.นาเกลือ)1,4281,4412,869
รวม53,88363,488117,371

ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย                                    2,196                           คน / ตร.กม.  (พื้นที่ 53.44  ตร.กม.)

ความหนาแน่นประชากร (เกาะล้าน) เฉลี่ย            705                            คน / ตร.กม.  (พื้นที่ 4.07  ตร.กม.)

 

จำนวนครัวเรือน (เจ้าบ้าน) (ณ มกราคม 2560)

 

ประชากร                                   จำนวน 
ตำบลหนองปรือ14,376ครัวเรือน
ตำบลหนองปลาไหล479ครัวเรือน
ตำบลห้วยใหญ่28ครัวเรือน
ตำบลนาเกลือ7,920ครัวเรือน
- เกาะล้าน625ครัวเรือน
รวมจำนวนครัวเรือน22,803ครัวเรือน

 

ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย            5          คน /  ครัวเรือน

 

จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน) (ณ มกราคม 2560)

ประชากร                                 จำนวน 
ตำบลหนองปรือ111,048หลังคาเรือน
ตำบลหนองปลาไหล1,233หลังคาเรือน
ตำบลห้วยใหญ่39หลังคาเรือน
ตำบลนาเกลือ35,232หลังคาเรือน
- เกาะล้าน1,307หลังคาเรือน
รวมจำนวนบ้าน147,552หลังคาเรือน

 

 

สถิติจำนวนคนเกิด ปี พ.ศ. 2557 - 2559

จำนวนคนเกิดปี 2557ปี 2558ปี 2559
ชาย2,7042,6052,664
หญิง2,5822,5822,422
รวมจำนวนคนเกิด5,2865,1875,086​
สติถิการเกิดปี2557-2559

สถิติจำนวนคนตาย ปี พ.ศ. 2557 - 2559

จำนวนคนตายปี 2557ปี 2558ปี 2559
ชาย902907999
หญิง373390438
รวมจำนวนคนตาย1,2751,2971,437

สถิติการตาย2557-2559
จากตัวเลขที่ปรากฏชี้ให้เห็นว่า เมืองพัทยามีประชากรไม่หนาแน่น แต่ข้อเท็จจริงแล้วประชากรในเมืองพัทยาอาศัยอยู่หนาแน่น เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการอพยพแรงงานจากถิ่นอื่นเข้ามา  จึงมีประชากรแฝงมากกว่าจำนวนความเป็นจริง  4 - 5 เท่า  (ประมาณ  400,000-500,000  คน)    โดยมิได้มีการแจ้งย้ายเข้ามาตามกฎหมายทะเบียนราษฎร​


จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2557 - 2559

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งปี 2557ปี 2558ปี 2559
ชาย32,80733,20533,489
หญิง43,09343,90644,566
รวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง75,90077,11178,055

​ ​

เมืองพัทยา มีหน่วยเลือกตั้ง  จำนวน  73  หน่วย  แยกเป็น

                        1.  ตำบลหนองปรือ                                    41         หน่วย

                        2.  ตำบลนาเกลือ                           30         หน่วย

                        3.  ตำบลหนองปลาไหล                   1          หน่วย

                        4.  ตำบลห้วยใหญ่                          1          หน่วย

 

ที่มา  :  ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน  สำนักปลัดเมืองพัทยา

ณ  มกราคม  2560