ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทำเนียบกล้องวงจรปิด ( cctv ) ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา

ที่ รายการจำนวน(cctv)รวมหมายเหตุ
1พื้นที่หาดกระทิงลาย  (KTL)ส.34/5518 ชายหาด
2พื้นที่ชายหาดพัทยา  (BH-1=38 ส.197/53)38 ชายหาด
3พื้นที่ชายหาดพัทยา  (BH-2=18 ส.13/54) 18 ชายหาด
4พื้นที่ชายหาดจอมเทียน (BH-3=20 ส.284/54)20 ชายหาด
5พื้นที่ชายหาดจอมเทียน (BH-4=30 ส.284/54)                                          30 ชายหาด
6พื้นที่ทางทะเลระยะไกล (CYC) ส78/53  ลว. 26 กพ.53   (3+4)                            7 ชายหาด
7กล้องตรวจสอบพฤติกรรม  Analatic    ส.123/57                                                     270397ชายหาด
8พื้นที่แยกจราจร  (ATC)  ระยะ 2  16 คมนาคม
9พื้นที่แยกจราจร (ATC) ระยะ 3 (3 กล้อง คือ ทางเข้า-ออก มพย.+ จุดจอดรถนายก มพย.)     10 คมนาคม
10พื้นที่คมนาคม (SOS) (หนองเกตใหญ่/สภ.บางละมุง/สว่างฟ้า/เมืองจำลอง/วัดบุณย์/ชัยพฤกษ์)70 คมนาคม
11พื้นที่เสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคม (TVP) (ซ.บัวขาว/สนามกีฬาชัยพฤกษ์/เขาพระตำหนัก/สวนสุขภาพ/กระทิงลาย/ลานโพธิ์/พัทยาแลนด์/หาดวงค์อมาตย์/วอลค์กิ้ง/ยามาโมโต้)66 คมนาคม
12กล้องสำรวจปริมาณจราจร (DTS) ส.33/53  ลว.3 ธค.52   89 คมนาคม
13เพิ่มประสิทธิภาพ จอมเทียนสาย 2 (JT2)  (20+ นับรถ 37) 57  ส.140/55  ลว.25 มิย.5557 คมนาคม
14พื้นที่ถนนเลียบทางรถไฟ (TVR)                                                                    17 คมนาคม
15เพื่อป้องกันอาชญากรรม   cctv = 55  +   ป้ายทะเบียน 24                               79404คมนาคม
16พื้นที่อาคารเมืองพัทยา อาคาร 1 (TVF) 30 อาคาร
17พื้นที่อาคารเมืองพัทยา อาคาร 2 และลานจอดรถ (TVE/TVC)(61) 62 อาคาร
18พื้นที่อาคารเมืองพัทยา อาคาร 2 (ลานจอดรถ)(TVE/TVC) )(20)20 อาคาร
19กล้องโรงเรียนเมืองพัทยา   (SCH)373 อาคาร
20หอพักแพทย์ (DOM)    ส.137/56   ลว.12 มิย.56                                                                 33518อาคาร
21พื้นที่สวนสาธารณลานโพธิ์ (TVL) 5 สาธารณะ+ชุมชน
22พื้นสวนสาธารณะเขาพระใหญ่ (TVM) 10 สาธารณะ+ชุมชน
23พื้นสวนสาธารณเขา สทร. (TVH)10 สาธารณะ+ชุมชน
24พื้นที่เสี่ยงภัยและทรัพยากรธรรมชาติ (TVZ) (ลานโพธิ์/หาดวงค์พระจันทร์/วงเวียนโลมา)24 สาธารณะ+ชุมชน
25กล้องชุมชนเมืองพัทยา  (CN)  ส.119/55     ลว. 21 พค.55                                                        320 สาธารณะ+ชุมชน
26กล้องวัด  (RGP)                                                                                         90 สาธารณะ+ชุมชน
27เฝ้าระวังปัญหาจากอุทกภัยอย่างทันท่วงที   (บ่อสูบ+แก้มลิง)            42 สาธารณะ+ชุมชน
28กล้องจอด รถ-เรือ (CNM)   ส.88/54                                                             10511สาธารณะ+ชุมชน
29กล้องเกาะล้าน (KLI) 36 กล้อง  ส.152/55 36 เกาะล้าน
30กล้องตรวจสอบผู้ไม่ใส่เสื้อชูชีพ ติดที่เรือ 50 ลำๆ ละ 4 กล้อง + 6 กล้อง206 เกาะล้าน
31กล้องป้องกันอุบัติเหตุทางเรือ (ศูนย์กู้ภัยทางทะเล) 10 เกาะล้าน
32กล้องระบบป้องกันภัยนักท่องเที่ยวชายหาด (พัทยา-เกาะล้าน) (cctv_24,thermal_6)30282เกาะล้าน
 รวมทั้งสิ้น2,112

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ณ  28 มิถุนายน  2560