ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksด้านชุมชน

ด้านชุมชน

เมืองพัทยามีชุมชนทั้งสิ้น  42  ชุมชน

1. ชุมชนกระทิงลาย22. ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม
2. ชุมชนเกาะล้าน23. ชุมชนต้นกระบก (สุเหร่าฯ)
3. ชุมชนเขาตาโล24. ชุมชนบ้านโรงไม้ขีด (หนองเกตุ)
4. ชุมชนเขาน้อย25. ชุมชนหนองตะแบก
5. ชุมชนซอยกอไผ่26. ชุมชนหนองพังแค
6. ชุมชนหนองอ้อ (ซอยชุมสาย)27. ชุมชนหนองใหญ่บน
7. ชุมชนซอยไปรษณีย์28. ชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท
8.  ชุมชนซอย 5 ธันวา29. ชุมชนเจริญสุขพัฒนา
9.  ชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์30. ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ
10. ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ31. ชุมชนบ้านกระบก 33
11. ชุมชนเทพประสิทธิ์32. ชุมชนชุมสาย
12. ชุมชนทัพพระยา33. ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา
13. ชุมชนบ้านหัวทุ่ง34. ชุมชนชัยพรวิถี
14. ชุมชนพัทยากลาง35. ชุมชนหนองใหญ่ล่าง
15. ชุมชนโพธิสัมพันธ์36. ชุมชนหนองใหญ่ก้าวหน้า
16. ชุมชนรุ่งเรือง37. ชุมชนอรุโณทัย
17. ชุมชนร้อยหลัง38. ชุมชนชัยพฤกษ์
18. ชุมชนลานโพธิ์39. ชุมชนมาบประดู่
19. ชุมชนวัดชัยมงคล40. ชุมชนแหลมราชเวช
20. ชุมชนวัดช่องลม41. ชุมชนบงกช
21. ชุมชนวัดธรรมสามัคคี42. ชุมชนเพนียดช้าง