ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

​​​

การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยทางบก

 เมืองพัทยามีสถานีดับเพลิง  3  แห่ง  คือ

-  สถานีดับเพลิงเขตนาเกลือ  รับผิดชอบตั้งแต่คลองกระทิงลายถึงถนนพัทยาเหนือ

-  สถานีดับเพลิงเขตพัทยา    รับผิดชอบตั้งแต่ถนนพัทยาเหนือถึงถนนเทพประสิทธิ์

-  สถานีดับเพลิงเขตจอมเทียน  รับผิดชอบตั้งแต่ถนนเทพประสิทธิ์ถึงสุดเขตเมืองพัทยาด้าน

   นาจอมเทียน    

 รถดับเพลิงและอุปกรณ์ในการดับเพลิง   มีดังนี้

            - รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ำและถังโฟม                                    จำนวน     18       คัน           - รถยนต์ดับเพลิงโฟมและเคมีแห้ง                                         จำนวน      4       คัน

            - รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง (ขนาด 5,000 ลิตร)                    จำนวน      4       คัน

            - รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง (ขนาด 10,000 ลิตร)                   จำนวน     10      คัน

            - รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง (ขนาด 12,000 ลิตร)                   จำนวน      1       คัน

            - รถยนต์กระเช้าหอน้ำ ความสูง 68 เมตร                                    จำนวน      2       คัน

            - รถยนต์กระเช้าหอน้ำ ความสูง 53 เมตร                                    จำนวน      1       คัน

            - รถยนต์กระเช้าหอน้ำ ความสูง 32 เมตร                                    จำนวน      2       คัน

            - รถยนต์กระเช้าหอน้ำ ความสูง 19 เมตร                                    จำนวน      1       คัน

            - รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ ขนาดกลาง                                      จำนวน      2       คัน

            - รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเล็ก                                        จำนวน      4       คัน

            - รถไฟฟ้าส่งสว่าง                                                                 จำนวน      3       คัน

            - รถยนต์ติดตั้งเครื่องอัดอากาศพร้อมเครื่องหายใจสะพายหลัง          จำนวน      3       คัน

            - รถยนต์กระบะหาบหาม                                                          จำนวน      3       คัน

            - รถยนต์ตรวจการณ์                                                               จำนวน      6       คัน

            - รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์                                                     จำนวน      2       คัน

            - เครื่องดูดควัน/เป่าลม                                                            จำนวน     10    เครื่อง

            - กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย                    จำนวน      3     เครื่อง

            - เครื่องสูบน้ำไดโว่                                                                 จำนวน     14       ตัว

            - ชุดผจญเพลิง (กันความร้อน)                                                  จำนวน     75       ชุด

            - เครื่องช่วยหายใจสะพายหลัง                                                  จำนวน     85       ชุด

            - เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม (ใช้สำหรับช่วยดับเพลิง)                   จำนวน     12    เครื่อง

            - เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ (ใช้สำหรับสูบน้ำท่วม)                             จำนวน      6     เครื่อง

            - เครื่องสูบน้ำทุ่นลอย                                                              จำนวน     11    เครื่อง

            - เบาะลมช่วยชีวิต                                                                  จำนวน      1       ตัว

           

 

 

                                    - อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง                                 จำนวน     95       คน

พนักงานสามัญ                                        จำนวน     18       คน

ลูกจ้างประจำ                                          จำนวน     12       คน

พนักงานจ้าง                                           จำนวน     65       คน

 สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 .. –  31 .. 2559)                        จำนวน     39       ครั้ง

 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา                                จำนวน   1,488     คน

 การฝึกอบรมสาธิตให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยแก่                                   จำนวน     194     ครั้ง

      สถานประกอบการต่างๆ

สถิติการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยพิบัติทางบก ในรอบปี พ.ศ. 2559

( 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 )

 

ลักษณะการปฏิบัติงานจำนวนครั้ง
1. เตรียมพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานีดับเพลิงทั้ง 3 เขต ตลอด 24 ชั่วโมงทุกคืน
2. ออกปฏิบัติหน้าที่เตรียมพร้อมฯ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายทุกคืน
3. ออกปฏิบัติหน้าที่เตรียมพร้อมฯ บริเวณตลาดเก่านาเกลือ ตั้งแต่เวลา 20.00 - 04.00 น.143
4. ออกปฏิบัติหน้าที่บริการน้ำ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน2,435
5. ออกปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้อาคาร ร้านค้า บ้านเรือนประชาชน39
6. ออกปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้หญ้า223
7. ออกปฏิบัติหน้าที่เตรียมพร้อมรับเสด็จฯ38
8. ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ตรวจสอบกลุ่มควัน หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด37
9. ออกปฏิบัติหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดใบตาล ผลตาล36
10. ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและกำจัดรังต่อ23
11. ออกปฏิบัติหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลาน57
12. ออกปฏิบัติหน้าที่ดันท่อน้ำทิ้งให้กับบ้านเรือนประชาชน8
13. ออกปฏิบัติหน้าที่สาธิตการใช้รถยนต์กระเช้าหอน้ำเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ1
14. ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและสูบน้ำท่วมขัง42
15. ฝึกอบรม - สาธิต และให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย ให้กับสถานประกอบการต่างๆ194

 

** ค่าความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้               666,750             บาท (อยู่ระหว่างการประเมินค่าความเสียหาย 11 ราย)

** ปริมาณการใช้น้ำในการปฏิบัติงาน           24,350,000             ลิตร

ที่มา   :   ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก  เมืองพัทยา

ณ  กุมภาพันธ์  2560


​​