ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

​การป้องกันภัยพิบัติทางทะเลและชายฝั่ง

มีหน้าที่ป้องกัน กู้ภัยอุบัติภัยทางทะเล ค้นหาผู้ประสบภัยทางทะเล จัดระบบรักษาความปลอดภัยทางทะเล  รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ลงเล่นน้ำหรือประสบอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาทางน้ำ   ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวในพื้นที่ทางน้ำเขตเมืองพัทยา  เช่น  หาดพัทยา  หาดจอมเทียน  หาดวงศ์อมาตย์และบริเวณหมู่เกาะล้าน  ตลอดจนให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรือสัตว์ทะเลทุกชนิด มีพื้นที่รับผิดชอบทางทะเล  154.66 ตารางกิโลเมตร

ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเลดูแลรับผิดชอบงานกู้ภัยทางทะเล  จำนวน   3    เขต   แบ่งการปฏิบัติงานดังนี้

            1. หน่วยป้องกันภัยพิบัติทางทะเล จอมเทียน

                  - พื้นที่รับผิดชอบเริ่มจาก โรงแรมซิกม่ารีสอร์ท  -  สโมสรเรือใบราชวรุณ

            2. หน่วยป้องกันภัยพิบัติทางทะเลพัทยา

                  - พื้นที่รับผิดชอบเริ่มจาก สโมสรเรือใบราชวรุณ  -  โรงแรมดุสิตรีสอร์ท

            3. หน่วยป้องกันภัยพิบัติทางทะเล วงศ์อมาตย์

                 - พื้นที่รับผิดชอบเริ่มจาก โรงแรมดุสิตรีสอร์ท  -  หาดกระทิงลาย            

ศูนย์ปฏิบัติงานกู้ภัยทางทะเลปัจจุบันมี  5  แห่ง ได้แก่

            1. ศูนย์กู้ภัยหาดจอมเทียน

            2. ศูนย์กู้ภัยหาดพัทยา

            3. ศูนย์กู้ภัยหาดวงศ์อมาตย์

            4. ศูนย์กู้ภัยอาคารประสานงานสุขาวดี

            5. ศูนย์กู้ภัยหาดกระทิงลาย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกู้ภัยทางทะเล  ประกอบด้วย

            - เรือตรวจการณ์และปฏิบัติการกู้ภัยชายฝั่งทะเลเมืองพัทยา          จำนวน      1       ลำ

            - เรือตรวจการณ์  2  เครื่องยนต์                                             จำนวน      1       ลำ

            - เรือตรวจการณ์                                                                 จำนวน      1       ลำ

            - เรือปฏิบัติงานจัดทำระบบเตือนภัย (เรือท้องแบน)                      จำนวน      2       ลำ

            - เรือยางไฟเบอร์กลาส                                                         จำนวน      9       ลำ

            - เรือยางกู้ภัยชนิดยางพับได้                                                  จำนวน      1       ลำ

            - เรือช่วยชีวิตแบบเจ็ทสกี                                                      จำนวน      2       ลำ

            - เรือยางกู้ภัย                                                                     จำนวน      2       ลำ

            - รถยนต์บรรทุก 2 ตอน                                                        จำนวน      3       คัน

            - รถตู้อเนกประสงค์                                                             จำนวน      1       คัน

            - รถฟาร์มแทรกเตอร์                                                           จำนวน      3       คัน

            - รถตรวจการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ATV)                        จำนวน      1        คัน

            - รถจักรยานยนต์                                                               จำนวน      2       คัน

            - ชุดอุปกรณ์ดำน้ำลึก                                                          จำนวน      20      ชุด

            - อุปกรณ์กู้ภัยชนิดอื่นๆ                                                       จำนวน      10      รายการ

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเลและชายฝั่ง                   จำนวน     39       คน

            - พนักงานเมืองพัทยา                                                         จำนวน      5       คน

            - ลูกจ้างประจำ                                                                  จำนวน      6       คน

            - พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                     จำนวน     22       คน

            - พนักงานจ้างทั่วไป                                                            จำนวน      6       คน                               

                        ที่มา  :  ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล  เมืองพัทยา

ณ  กุมภาพันธ์  2560

ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล

อุปกรณ์ประจำศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล ประกอบด้วย

- ระบบโทรมาตร                                                                    จำนวน      2       ชุด

- ระบบข่าวอากาศ                                                                  จำนวน      1       ระบบ

- ระบบเรดาร์ตรวจการณ์และเรดาร์ชายฝั่งทะเล                              จำนวน      2       ชุด

- ระบบรับแจ้งเหตุ                                                                  จำนวน      1       ระบบ

- ระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์                                                      จำนวน      1       ระบบ

- ระบบแผนที่ทางทะเล                                                           จำนวน      1       ระบบ

- ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำ                                                     จำนวน      2       ชุด

- ระบบเตือนภัยสึนามิ                                                             จำนวน      1       ชุด

- กล้องระยะไกลระบบ Thermal แบบ PTZ                                  จำนวน      8       ชุด

- กล้องระยะไกลระบบ Thermal แบบ Fixed                                จำนวน      6       ชุด

- กล้องตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย    จำนวน     32       ชุด

- กล้องวงจรปิดติดตั้งในเรือโดยสาร                                          จำนวน   200      ตัว

- รถยนต์ตรวจการณ์                                                              จำนวน      1       คัน

- เรือป้องกันภัยนักท่องเที่ยว                                                   จำนวน      1       ลำ

 

สถิติการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล ประจำปี พ.ศ. 2559

( 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559)

ลักษณะการปฏิบัติงานจำนวนครั้ง
1. เจ็ทสกีชนกัน50
2. ช่วยนักท่องเที่ยวจมน้ำ4
3. เด็กพลัดหลงจากญาติ / ผู้ปกครอง-
4. เรือไฟไหม้-
5. ปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บ11

อัตรากำลังประจำศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล                        จำนวน     51       คน

            - พนักงานเมืองพัทยา                                                         จำนวน      2       คน

            - พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                     จำนวน      4       คน

            - เจ้าหน้าที่ out source                                                       จำนวน     45       คน

                        ที่มา  :  ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล  เมืองพัทยา

ณ  กุมภาพันธ์  2560​