ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksระบบคมนาคมขนส่ง

​​​​

​1.  ระบบคมนาคมและขนส่ง

            จำนวนถนนทั้งหมดในเขตเมืองพัทยา  388  สาย  ประกอบด้วย

            -   ถนนลูกรัง                    12         สาย

            -   ถนนลาดยาง                 31         สาย

            -   ถนนคอนกรีต                337       สาย

            -   สะพานลอยคนข้าม         8          แห่ง

                                                                       ที่มา : ส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ  สำนักการช่างเมืองพัทยา

                                                                                                ณ พฤษภาคม 2560

     การคมนาคมระหว่างเมือง

                   เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออกและของประเทศ การเดินทางติดต่อระหว่างเมืองสามารถกระทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  โดยมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญดังนี้

1.1  การคมนาคมทางรถยนต์

                   เมืองพัทยาสามารถเข้าถึงได้สะดวกจากกรุงเทพฯ ในระยะเวลาไม่เกิน  2  ชั่วโมง  โดยเส้นทางที่สะดวกที่สุด  คือ  เส้นทางหลวงพิเศษ ( มอเตอร์เวย์ )  และใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังเมืองพัทยาเพียง 1  ชั่วโมง   30  นาที  โดยมีถนนสุขุมวิท ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 )  ซึ่งเป็นถนนที่ขนานไปกับชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่เมืองพัทยาทางถนนพัทยาเหนือที่หลักกิโลเมตรที่  144  ถนนพัทยากลางที่หลักกิโลเมตร  145-146 และถนนพัทยาใต้ที่หลักกิโลเมตรที่  147  ซึ่งถนนสุขุมวิทนี้ยังเป็นเส้นทางสายหลักของภาคตะวันออกและเป็นถนนเชื่อมเมืองพัทยากับสถานที่สำคัญอื่น ๆ ดังนั้นเมืองพัทยาจึงเป็นศูนย์กลางเพื่อการเดินทาง       ทางรถยนต์ไปยังพื้นที่ต่างๆ ในภาคตะวันออกได้อย่างสะดวก

 

          เมืองพัทยามีทางหลวงแผ่นดินผ่านหลายสาย โดยเส้นทางสายสำคัญมีดังนี้

           ​-  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  กรุงเทพฯ -  ชลบุรีสายใหม่ เป็นทางหลวงพิเศษที่เริ่มจากถนนศรีนครินทร์     (กรุงเทพมหานคร) ผ่านอำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังจังหวัดชลบุรี และบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36  ที่บ้านโป่ง  บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพัทยาระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจุดบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ประมาณ  141  กิโลเมตร

        -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ( ถนนสุขุมวิท ) เป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญและเป็นทางหลวงแผ่นดินสายแรกของภาคตะวันออก โดยผ่านอำเภอเมืองชลบุรี  อำเภอศรีราชา  อำเภอบางละมุง  เมืองพัทยา และอำเภอสัตหีบไปสู่จังหวัดระยอง  ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองพัทยา ประมาณ  147  กิโลเมตร

           ​​- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36  เป็นเส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ที่อำเภอ บางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3   ( ถนนสุขุมวิท ) อีกครั้งหนึ่งที่อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง ระยะทางไปสู่จังหวัดระยอง ประมาณ  55  กิโลเมตร

           - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3240  เป็นเส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3 (ถนนสุขุมวิท)          ที่อำเภอบางละมุง  บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพัทยา  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36  และมาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  331  ระยะทางประมาณ  17  กิโลเมตร

                     นอกจากทางหลวงแผ่นดินแล้วยังมีทางหลวงชนบทซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างอำเภอบางละมุงกับชุมชนอื่น ๆ จำนวน  9  สาย  ระยะทางรวม   61.632  กิโลเมตร  มีรายละเอียดดังนี้

  • ทางหลวงชนบทสาย  ชบ 1008  แยกทางหลวงหมายเลข  3  (กม.ที่ 160.500 ) บ้านชากแง้ว  ผ่านพื้นที่อำเภอบางละมุงและสัตหีบ ระยะทาง  9.8  กิโลเมตร
  • ทางหลวงชนบทสาย  ชบ 1015  แยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 38.050 ) บ้านโป่งสะเก็ตผ่านพื้นที่อำเภอบางละมุง ระยะทาง 10.104  กิโลเมตร
  • ทางหลวงชนบทสาย  ชบ 1063  แยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที่ 1058.450 ) บ้านชากแง้ว ผ่านพื้นที่อำเภอบางละมุง และสัตหีบ ระยะทาง 5.708  กิโลเมตร
  • ทางหลวงชนบทสาย  ชบ 2029  แยกทางหลวงหมายเลข 36 (กม.ที่ 2.650 ) บ้านหนองเกตุน้อย ผ่านพื้นที่อำเภอบางละมุง ระยะทาง 4.345 กิโลเมตร
  • ทางหลวงชนบทสาย  ชบ 3002  แยกทางหลวงหมายเลข 36 (กม. ที่ 124.600 )  วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ผ่านพื้นที่อำเภอบางละมุง  ระยะทาง 7.298 กิโลเมตร
  • ทางหลวงชนบทสาย  ชบ 3065  แยกทางหลวงหมายเลข 331  (กม.ที่ 102.800 ) บ้านภูไทรผ่านพื้นที่อำเภอบางละมุง ระยะทาง 5.470 กิโลเมตร
  • ทางหลวงชนบทสาย  ชบ 5001  วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ผ่านพื้นที่อำเภอบางละมุง ระยะทาง 6.622  กิโลเมตร
  • ทางหลวงชนบทสาย  ชบ 5030  บ้านชากผักบุ้ง-บ้านสำนักยาง ผ่านพื้นที่อำเภอบางละมุง ระยะทาง 5.285 กิโลเมตร
  • ทางหลวงชนบทสาย  ชบ 5072  รอบเขาชีโอน  ผ่านพื้นที่อำเภอบางละมุงและสัตหีบ ระยะทาง  7.00  กิโลเมตร


          นอกจากการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ยังสามารถเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศจากสถานีขนส่งสายตะวันออก ( เอกมัย ) สถานีขนส่งสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ( หมอชิต 2 ) และสถานีขนส่งสายใต้มายัง   เมืองพัทยาได้สะดวก โดยมีรถโดยสารบริการทุกวันในทุกครึ่งชั่วโมง  ส่วนการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสามารถใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารปรับอากาศจากสนามบินมายังเมืองพัทยาได้เช่นเดียวกัน

 สถานีขนส่ง 

1.  สถานีขนส่ง (บจก.)  ซ.ชัยพฤกษ์ (ป้อมตำรวจ) ต.หนองปรือ  อ. บางละมุง  จ. ชลบุรี  20150 (​ 0-3823-1142

    (บริการรถตู้  70 คัน   พัทยา – เอกมัย   เที่ยวแรก  05.00 น.   เที่ยวสุดท้าย  20.00 น.)

2.  สถานีขนส่งบริษัท รุ่งเรืองทัวร์  ถ.พัทยาเหนือ  ต. นาเกลือ  อ. บางละมุง  จ. ชลบุรี  20260  ( 0-3842-9877

3.  สถานีขนส่งรุ่งเรือง จำกัด (พัทยา-สุวรรณภูมิ) ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

    ( 0-3825-0795, 08-6324-2389

4.  สถานีขนส่งนครชัยแอร์  ถ. สุขุมวิท (เยื้องแยกไฟแดงพัทยากลาง)  ต. หนองปรือ  อ. บางละมุง  จ. ชลบุรี  20150    

     ( 0-3842-7481 , 0-3842-4871, Call Center 1624

5.  สถานีขนส่ง 407 พัฒนา (บริษัท) พัทยา  ติดกับโรงเรียนเมืองพัทยา 5  ถ. สุขุมวิทพัทยากลาง  ต. หนองปรือ           

     อ. บางละมุง  จ. ชลบุรี  20150  (  0-3842-1535  

6.  สถานีขนส่ง บจก.เพชรประเสิรฐ (เพชรทัวร์)  ถ. สุขุมวิท (ตรงข้ามบุญถาวร)  ต. หนองปรือ  อ. บางละมุง  จ. ชลบุรี 

     20150   ( 0-3841-6099

7.  สถานีขนส่งนครชัยขนส่ง (พัทยา)  ถ. สุขุมวิทพัทยากลาง (ตรงข้ามนครชัยแอร์)  ต.หนองปรือ  อ. บางละมุง        

     จ. ชลบุรี  20150  ( 0-3841-5887

8.  สถานีขนส่งชาญทัวร์ (บริษัท)  ถ. สุขุมวิท พัทยากลาง ต. หนองปรือ  อ. บางละมุง  จ. ชลบุรี  20150      

     ( 0-3871-6528

9.  สถานีขนส่งศรีมงคลขนส่ง  245/82-83 ม.9 ถ.พัทยาสาย 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี 20150 

     ( 0-3842-4085
 
สถานีขนส่งและจุดจอดรถ

           ​  กรุงเทพมหานคร

                         vสถานีขนส่งหมอชิต 2

                        สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร

                        ช่องขายตั๋ว : เบอร์ 48 อยู่บริเวณชั้นล่าง (Ground Floor)

                        ขึ้นรถได้ที่ : ชานชาลา เบอร์ 78

                        ติดต่อสอบถาม : 02-936-3509

                        ​ vสถานีขนส่งเอกมัย

                        สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทใกล้ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ และสถานีรถไฟฟ้า BTS เอกมัย

                        ช่องขายตั๋ว : เบอร์ 32-33

                        ขึ้นรถได้ที่ : ชานชาลา เบอร์ 1

                        ติดต่อสอบถาม : 02-712-3928

                         vสถานีขนส่งสายใต้ใหม่

                        สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี

                        ช่องขายตั๋ว : เบอร์ 81

                        ขึ้นรถได้ที่ : ชานชาลา เบอร์ 46

                        ติดต่อสอบถาม : 02-894-6363

                        v จุดจอดบางนา

                        สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด ก.ม.1 (ก่อนถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา)

                        ติดต่อสอบถาม : 02-747-4370

                         vจุดจอดสุวรรณภูมิ

                        สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในบริเวณรถโดยสารสาธารณะในสนามบิน (Airport Bus Terminal)

                        ติดต่อสอบถาม : 089-443-7748

            พัทยา

                        v สถานีพัทยา

                        สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนถนนพัทยาเหนือ

                        ติดต่อสอบถาม : 038-429-877

                        v สถานีพัทยา (จุดจอดอ่าวอุดม)

                        สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท อ่าวอุดม

                        ติดต่อสอบถาม : 038-766-325

   
 ​ข้อมูลการเดินรถประจำทาง


กรุงเทพมหานคร พัทยา

            ผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางจากสถานีหรือจุดจอดรถที่มีให้บริการ  ดังต่อไปนี้

1.  สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2)  -  สถานีขนส่งพัทยา

เส้นทางการเดินรถและอัตราค่าโดยสาร

1. จากหมอชิต 2 ขึ้นมอเตอร์เวย์  ราคา  117  บาท

2. จากหมอชิต 2 ไปทางบางนา - ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way) ราคา  108  บาท

ตารางการเดินรถ

- รถออกจากสถานีหมอชิต 2 ทุกๆ 30 - 40 นาที

- รถคันแรกออกเวลา 04:30 น.

- รถคันสุดท้ายออกเวลา 22:00 น.

โทรศัพท์02-936-3509


2. สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) - สถานีขนส่งพัทยา

เส้นทางการเดินรถและอัตราค่าโดยสาร1. จากเอกมัยไปทางบางนา - ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way) ราคา  108  บาท
ตารางการเดินรถ

- รถออกจากสถานีเอกมัยทุกๆ 30 - 40 นาที

- รถคันแรกออกเวลา 05:00 น.

- รถคันสุดท้ายออกเวลา 23:00 น.

โทรศัพท์02-712-3928


3. สถานีขนส่งสายใต้ - สถานีขนส่งพัทยา

เส้นทางการเดินรถและอัตราค่าโดยสาร1. จากสายใต้ใหม่ไปทางบางนา - ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way) ราคา  108  บาท
ตารางการเดินรถ08:00 น. / 10:00 น. / 12:00 น. / 14:00 น. / 16:00 น.
โทรศัพท์02-894-6363


​4. จุดจอดรถบางนา - สถานีขนส่งพัทยา

เส้นทางการเดินรถและอัตราค่าโดยสาร

1. จากสายใต้ไปทางบางนา - ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way) ราคา  108  บาท

(รถจากสถานีขนส่งเอกมัยจะจอดที่จุดจอดรถบางนาเหมือนกัน)

ตารางการเดินรถ

- รถออกจากจุดจอดรถบางนาทุกๆ 30 - 40 นาที

- รถคันแรกออกเวลา 05:30 น.

- รถคันสุดท้ายออกเวลา 21:00 น.

โทรศัพท์02-747-4370

 

ที่มา : www.pattayabus.com

ณ มีนาคม 2560

 

พัทยา กรุงเทพมหานคร

            ผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางจากสถานีพัทยาไปยังสถานีขนส่งต่างๆ ในกรุงเทพฯ รายละเอียดเส้นทางการ  เดินรถและตารางรถมีดังต่อไปนี้

1. สถานีขนส่งพัทยา - สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2)

เส้นทางการเดินรถและอัตราค่าโดยสาร1. จากพัทยาไปทางบางนา - ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way)  ราคา  117  บาท
ตารางการเดินรถ

- รถออกจากสถานีหมอชิต 2 ทุกๆ 30 - 40 นาที

- รถคันแรกออกเวลา 04:30 น.

- รถคันสุดท้ายออกเวลา 21:00 น.

โทรศัพท์038-429-877
จุดจอดอ่าวอุดม- รถโดยสารจากสถานีพัทยาจะแวะจุดจอดนี้เฉพาะกรณีมีผู้โดยสารมารอขึ้นรถเท่านั้น                อัตราค่าโดยสาร ราคา 94 บาท
 

- รถออกจากจุดจอดรถบางนาทุกๆ 30 - 40 นาที

- รถคันแรกออกเวลา 06:00 น.

- รถคันสุดท้ายออกเวลา 17:30 น.

โทรศัพท์038-766-325


2. สถานีขนส่งพัทยา - สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย)

เส้นทางการเดินรถและอัตราค่าโดยสาร1. จากพัทยาไปทางบางนา – ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way)  ราคา  108  บาท
ตารางการเดินรถ

- รถออกจากสถานีเอกมัยทุกๆ 30 - 40 นาที

- รถคันแรกออกเวลา 04:30 น.

- รถคันสุดท้ายออกเวลา 23:00 น.

**ผู้โดยสารสามารถขอให้รถจอดก่อนถึงสถานีเอกมัยได้ตามจุดจอด โฮมโปร สาขาบางพลี, สะพานลอยตรงข้ามเซ็นทรัลบางนา, สถานีรถไฟฟ้า อุดมสุข, สถานีรถไฟฟ้า อ่อนนุช ทั้งนี้ผู้โดยสารต้องแจ้งพนักงานก่อนออกจากสถานีพัทยา**

โทรศัพท์038-429-877


3. สถานีขนส่งพัทยา - สถานีขนส่งสายใต้ใหม่

เส้นทางการเดินรถและอัตราค่าโดยสาร1. จากพัทยาไปทางบางนา – ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way)  ราคา  108  บาท
ตารางการเดินรถ08:00 น. / 10:30 น. / 13:00 น. / 15:00 น. / 17:00 น.
โทรศัพท์038-429-877
จุดจอดอ่าวอุดม- รถโดยสารจากสถานีพัทยาจะแวะจุดจอดนี้เฉพาะกรณีมีผู้โดยสารมารอขึ้นรถเท่านั้น            อัตราค่าโดยสาร ราคา 94 บาท
 06:20 น. / 09:20 น. / 12:50 น. / 15:20 น. / 18:20 น.
โทรศัพท์038-766-325

ที่มา : www.pattayabus.com

ณ มีนาคม 2560

 

1.2  การคมนาคมทางรถไฟ

          การเดินทางมายังเมืองพัทยาโดยทางรถไฟอาศัยเส้นทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา - สัตหีบ ซึ่งเป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออก  จากสถานีฉะเชิงเทราผ่านตัวจังหวัดชลบุรี  อำเภอพานทอง  อำเภอเมืองชลบุรี  อำเภอศรีราชา  อำเภอบางละมุง  สู่ปลายทางบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกสัตหีบ  ระยะทางประมาณ  134  กิโลเมตร

                   เส้นทางเดินรถไฟที่ผ่านเมืองพัทยา  ได้แก่  สายที่  283  กรุงเทพฯ – พลูตาหลวง  และสายที่  284  พลูตาหลวง – กรุงเทพฯ  มีการเดินรถเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์  รายละเอียดของเส้นทาง ระยะทาง เวลาเดินรถไฟโดยสาร ที่แสดงไว้ในตารางด้านล่าง

 

ตารางการเดินรถไฟ

สายที่จาก-ถึง/สถานีเวลาออกสถานีต้นทางเวลาถึง

ระยะทาง

( กิโลเมตร)

283

(  รถธรรมดา)

 

กรุงเทพฯ-พลูตาหลวง

บางละมุง

พัทยา

พัทยาใต้

พลูตาหลวง

06.55 น.

 

10.25 น.

10.35 น.

10.40 น.

11.20 น.

 

144

155

159

184

284

( รถธรรมดา )

 

 

 

พลูตาหลวง-กรุงเทพฯ

พัทยาใต้

พัทยา

บางละมุง

กรุงเทพฯ

13.35 น.

 

14.14 น.

14.21 น.

14.32 น.

18.25 น.

 

25

29

40

184

 


1.3  การคมนาคมทางอากาศ

            การเดินทางมายังเมืองพัทยาโดยการคมนาคมทางอากาศ สามารถกระทำได้โดยมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา) (U-Tapao International Airport) หรือที่เรียกกันว่าสนามบินอู่ตะเภา เป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ห่างจากเมืองพัทยาประมาณ 45 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 190 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทาง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์), ถนนบางนา-ตราด หรือถนนเส้นทางยุทธศาสตร์ (331) ที่แยกตัดออกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ในช่วงที่ต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สนามบินอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของกองทัพเรือไทย

สนามบินอู่ตะเภาสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ เช่น Boeing 747 หรือ A380 ได้ แต่ด้วยที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงทำให้ไม่มีเที่ยวบินประจำมากนัก เที่ยวบินระหว่างประเทศที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นแบบเช่าเหมาลำ โดยเฉพาะจากประเทศรัสเซีย

            ปัจจุบันสนามบินอู่ตะเภาเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ด้วย โดยมีสายการบิน  Bangkok  Airways,     Thai Airasia และ Kan Airlines เปิดบริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างอู่ตะเภาไปยังสนามบินต่างๆ ทั้งภายในประเทศ (Domestic Flight) และต่างประเทศ (International Flight) ตามตารางการบิน  นอกจากนี้สนามบินอู่ตะเภายังสามารถรองรับสายการบินต่างชาติ รวมทั้งเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำ  ( Charter  Flight )   ได้เช่นกัน

ตารางสายการบินเส้นทางจากอู่ตะเภาไปยังเส้นทางต่างๆ

Domestic Flight (เที่ยวบินภายในประเทศ)

สายการบินเที่ยวบินจากถึงเวลาออกเวลาถึงหมายเหตุ
THAI AIRASIAFD 101 UTAPAOCHIANG MAI06:2007:35DAILY
 FD 102CHIANG MAIUTAPAO08:0509:30 DAILY
 FD 2001UTAPAOUDON THANI07:1008:20DAILY
 FD 2002UDON THANIUTAPAO08:5010:00DAILY
BANGKOK AIRWAYSPG 252SAMUIUTAPAO11:1012:20DAILY
 PG 281UTAPAOPHUKET13:0014:40DAILY
 PG 282PHUKETUTAPAO15:1016:40DAILY
 PG 294UTAPAOSAMUI17:1518:20DAILY
THAI AIRASIAFD 103UTAPAOCHIANG MAI17:1018:35DAILY
 FD 104CHIANG MAIUTAPAO19:4021:40DAILY
 FD 161UTAPAOHAT YAI18:3519:45DAILY
 FD 162HAT YAIUTAPAO20:1521:25DAILY
KAN AIRLINESK8 8527CHIANG MAIUTAPAO17:0019:00MON,THU,SAT
 K8 8528UTAPAOCHIANG MAI19:3021:30MON,THU,SAT

 

International Flight (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

สายการบินเที่ยวบินจากถึงเวลาออกเวลาถึงหมายเหตุ
THAI AIRASIAFD 303UTAPAONANNING10:0013:15WED,FRI,SUN
 FD 304NANNINGUTAPAO14:0515:15MON,TUE,THU,SAT
 FD 450UTAPAOMACAU10:3514:00MON,TUE,THU,SAT
 FD 451MACAUUTAPAO14:3516:30MON,TUE,THU,SAT
 FD 301UTAPAONANCHANG10:0014:25MON,TUE,THU,SAT
 FD 302NANCHANGUTAPAO14:2018:05MON,TUE,THU,SAT
 FD 203UTAPAOSINGAPORE10:3013:50WED,FRI,SUN
 FD 204SINGAPOREUTAPAO14:3515:40WED,FRI,SUN
 AK 841UTAPAOKUALA LUMPUR15:5519:00MON,WED,FRI,SUN
 AK 842KUALA LUMPURUTAPAO14:3015:25MON,WED,FRI,SUN

ที่มา : www.utapao.com

 

​​1.4  การคมนาคมทางน้ำ

การคมนาคมทางน้ำส่วนใหญ่ในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองพัทยาจะเป็นไปเพื่อการท่องเที่ยวเป็นหลัก      โดยมีความเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ  ดังนี้

( 1 )  เส้นทางในประเทศ

                        เมืองพัทยามีท่าเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือของเมืองพัทยาสำหรับเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยว โดยมีเส้นทางดังนี้

      - เส้นทางพัทยา - หมู่เกาะล้าน  มีเรือโดยสารให้บริการจากท่าเทียบเรือพัทยาใต้  (แหลมบาลีฮาย)     ไปเกาะล้านซึ่งอยู่ห่างจากเมืองพัทยา  7  กิโลเมตร  ทุกวัน  ใช้เวลาเดินทาง  45 นาที  และมีเรือเร็วบริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้  (แหลมบาลีฮาย)  และชายหาดพัทยาให้บริการไปเกาะต่าง ๆ ในหมู่เกาะล้าน  ใช้เวลาเพียง  15  นาที

      - เส้นทางพัทยา หมู่เกาะไผ่  มีเรือเร็วบริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้  (แหลมบาลีฮาย)  และชายหาดพัทยาให้บริการไปเกาะไผ่ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองพัทยา  9.5  กิโลเมตร และเกาะต่างๆ โดยรอบ

      - เส้นทางพัทยา หมู่เกาะสีชัง  มีเรือเร็วบริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้  (แหลมบาลีฮาย)             และชายหาดพัทยาให้บริการไปเกาะสีชังซึ่งอยู่ห่างจากเมืองพัทยา  25  กิโลเมตร  เกาะต่างๆ โดยรอบ

      - เส้นทางล่องเรือสำราญ พัทยา เกาะสมุย   โดยเรือสิริธารา  โอเชียน ควีนส์  มีห้องพักบนเรือ 131 ห้อง รองรับผู้โดยสาร  375  คน  ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด  15  ชั่วโมง

      - เส้นทางล่องเรือเฟอร์รี่ พัทยา - หัวหิน  โดยบริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด บริการด้วยเรือประเภทคาตามาราน ขนาดใหญ่ แบบปรับอากาศ 2 ชั้น เส้นทางเดินเรือมีระยะทาง 113 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

( 2 )  เส้นทางระหว่างประเทศ

                         -  เส้นทางล่องเรือสำราญของสตาร์ครุยส์  มีเส้นทางท่องเที่ยว  3  เส้นทาง  เดินทางจากสิงคโปร์มาจอดที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว A1 ของท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง  อำเภอศรีราชา  ซึ่งเป็นท่าเรือของเอกชนสำหรับจอดเรือสินค้าเป็นหลัก  ตั้งอยู่ห่างจากเมืองพัทยาเพียง  21  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางเพียง  15  นาที

                        -  เส้นทางล่องเรือยอร์ช มีจุดจอดเรืออยู่ที่ โอเชียน  มารีน่า  ยอร์ช  คลับ  เป็นมารีน่าที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก  สามารถจอดเรือในน้ำได้ 300 ลำ  และบนบก 200 ลำ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 157        หาดจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ  เดินทางเข้าสู่เมืองพัทยาได้ไม่เกิน  10  นาที

                        จากข้อมูลด้านการคมนาคมทางน้ำในเมืองพัทยา  พบว่า  พัทยามีการเชื่อมโยงทางทะเลกับหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี และยังสามารถรองรับการเดินทางทางเรือจากต่างประเทศ   ซึ่งมีท่าเรืออยู่ที่     แหลมฉบัง  ร่วมกับการมีมารีน่าที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกที่หาดจอมเทียน  ซึ่งจากทำเลที่ตั้งและศักยภาพของ        เมืองพัทยา  ประกอบกับแนวโน้มของการเดินทางทางเรือที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการขยายเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่เพิ่มเติมในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำเพื่อการท่องเที่ยว เชื่อมโยงพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและภาคอื่น รองรับปริมาณผู้โดยสารและรถยนต์ที่จะมาใช้บริการ ตลอดจนจัดสร้างสถานีให้บริการนักท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล