ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksระบบขนส่งสาธารณะ

ระบบขนส่งสาธารณะ  ( Public  Transportation  System )  ของเมืองพัทยาในปัจจุบันยังไม่มีรถเมล์โดยสารประจำทางหรือรถหมวด  1  ให้บริการประชาชน  มีเพียงรถโดยสารขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์รับจ้างเท่านั้น  ปัจจุบันรถโดยสารขนาดเล็กประจำทางที่ให้บริการในเขตผังเมืองรวมเมืองพัทยา  มี  4  สาย  ดังนี้

ตารางแสดงเส้นทางรถโดยสารขนาดเล็กประจำทางในเขตผังเมืองรวมเมืองพัทยา

ลำดับที่สายที่ชื่อเส้นทาง

ค่าโดยสาร

ตลอดสาย ( บาท )

ระยะทาง

( กม.)

1

2

3

4

4

5

6

7

ท่าเรือแหลมบาลีฮาย - บางละมุง

หมู่บ้านเจริญรัตน์ - นาจอมเทียน

วงกลมพัทยา

พัทยาเหนือ - พัทยากลาง

7 - 10

7 - 22

7 - 12

8 - 23

10

28.8

16

23

** ปัจจุบันอัตราค่าโดยสารถัวเฉลี่ย ขึ้น - ลง 10 บาท สุดสายปลายทาง 20 บาท

ที่มา :  สหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด

ณ มีนาคม 2560

           

​ 

                        นอกจากนี้  สามารถเดินทางภายในเมืองพัทยาได้โดยสารรถสองแถวให้บริการซึ่งจะวิ่งวนถนนเลียบชายหาดพัทยาและพัทยาสาย  2  ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองพัทยา  นอกจากนั้นมีบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถสามล้อ  ให้บริการตามจุดสำคัญต่างๆ ของเมืองพัทยาและยังสามารถเช่ารถจักรยานยนต์ และรถยนต์      เพื่อเดินทางภายในเมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงได้

                        นอกจากถนนเลียบชายหาดพัทยาและพัทยาสาย  2  แล้ว  ยังมีเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมที่พัก  ร้านอาหาร  ร้านค้า  และสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าไปตามตรอกซอกซอยต่างๆ  ได้สะดวก  คือ  ถนนพัทยาสาย  3  ถนนพัทยาเหนือ  พัทยากลางและพัทยาใต้ ซึ่งจัดให้มี  Walking  street  รวมทั้งถนนทัพพระยาที่เชื่อมหาดพัทยากับหาดจอมเทียน  และถนนเทพประสิทธิ์ที่เชื่อมถนนสุขุมวิทกับถนนชายหาดจอมเทียนด้วย  ส่วนพื้นที่ตอนในถัดจากสุขุมวิทเข้าไปมีถนนพรประภานิมิตและถนนเนินพลับหวานเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางที่สำคัญ

v สถิติความคล่องตัวในการจราจร ปี พ.ศ. 2555 2559 v                  

 

ปี พ.ศ.

ปริมาณรถเข้า

เฉลี่ยสูงสุด (คัน/วัน)

ปริมาณรถออกจากเมืองพัทยาเฉลี่ยสูงสุด (คัน/วัน)หมายเหตุ
ปี พ.ศ. 2555255,110260,210

- รถมีความคล่องตัวสูงในวันธรรมดา

- ในช่วงเทศกาลรถจะติดบ้างเพราะ

มีปริมาณมาก สามารถเคลื่อนตัวได้

ปี พ.ศ. 2556266,000270,110

- รถมีความคล่องตัวสูงในวันธรรมดา

- ในช่วงเทศกาลรถจะติดบ้างเพราะ

มีปริมาณมาก สามารถเคลื่อนตัวได้

ปี พ.ศ. 2557283,030294,426

- รถมีความคล่องตัวสูงในวันธรรมดา

- ในช่วงเทศกาลปริมาณรถมาก

รถเคลื่อนตัวได้ช้า ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจัดระบบการจราจรเพิ่ม

ปี พ.ศ. 2558285,661302,575

- รถติดในชั่วโมงเร่งด่วน โรงเรียนเปิด

ภาคเรียน

- รถมีความคล่องตัวในเวลาปกติ

- ช่วงเทศกาล, วันหยุด ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้า

ปี พ.ศ. 2559300,859314,084

- รถติดในชั่วโมงเร่งด่วน โรงเรียนเปิด

ภาคเรียน

- รถมีความคล่องตัวในเวลาปกติ

- ช่วงเทศกาล, วันหยุด ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้า

 

ที่มา  :  ส่วนจราจรและขนส่ง สำนักการช่าง เมืองพัทยา

ณ  มีนาคม  2560