ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

​( 1 )  ทางอากาศ  เมืองพัทยามีโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศกับสนามบินอู่ตะเภาและ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนี้

            -   ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง - พัทยา) หรือสนามบินอู่ตะเภา สามารถเดินทางไปยังสนามบินอู่ตะเภาโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36  และ  331  โดยมีระยะทางห่างจากเมืองพัทยาประมาณ  45  กิโลเมตร

            -   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ 2  รูปแบบ โดยอาศัยทางหลวงพิเศษหมายเลข  7  หรือ  โดยอาศัยรถโดยสารประจำทางสาย 389  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เมืองพัทยา 

​       ระยะห่างจากเมืองพัทยาประมาณ 110 กิโลเมตร

( 2 )  ทางถนน  เมืองพัทยามีโครงข่ายเชื่อมโยงกับเมืองอื่น ๆ ทางถนนโดยอาศัยทางหลวงแผ่นดินเป็นหลัก  ได้แก่  โครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา  โดยอาศัยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือโครงข่ายเชื่อมระหว่างจังหวัดทางภาคตะวันออกโดยอาศัยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3         (ถนนสุขุมวิท)  หมายเลข  36  และหมายเลข  331  เป็นต้น

( 3 )  ทางรถไฟ  เมืองพัทยามีโครงข่ายทางรถไฟกับเมืองอื่นๆ  โดยเส้นทางรถไฟสาย ฉะเชิงเทรา -   สัตหีบ  ซึ่งเป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก

( 4 )  ทางน้ำ  เมืองพัทยามีโครงข่ายการเชื่อมโยงทางน้ำทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อการค้าและการขนส่ง  โดยมีท่าเรือท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกรุงเทพฯ - ชะอำ - หัวหิน  และเชื่อมจังหวัดตราด  ส่วนท่าเรือเพื่อการค้าและการขนส่งจะเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก และท่าเรือน้ำลึกสงขลา  เป็นต้น

​​​​