ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksการสื่อสารและโทรคมนาคม

1. สถานีวิทยุ  จำนวน  2  สถานี  ได้แก่  สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ (สทร. 5) พัทยา ตั้งอยู่บนเขาพระตำหนัก  และสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ม.ท.) พัทยา  ตั้งอยู่ซอยสุเหร่าต้นกระบกบริเวณถนนสุขุมวิท  กม.ที่  142 + 420
   2. โทรทัศน์ทางสายเคเบิ้ล  จำนวน  4  แห่ง  คือ  เอสทีวี (โสภณเคเบิ้ลทีวี) ,  บีทีวี (บางละมุงเคเบิ้ลทีวี)      จอมเทียนเคเบิ้ลทีวี  และทิพย์มณีเคเบิ้ลทีวี
   3. ไปรษณีย์โทรเลข   จำนวน  4  แห่ง
1. ที่ทำการไปรษณีย์พัทยา  ซ.ไปรษณีย์  พัทยาใต้
2. ที่ทำการไปรษณีย์จอมเทียน  
3. ที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง  ถ.สว่างฟ้าพฤฒาราม ต.นาเกลือ
4. ที่ทำการไปรษณีย์เกาะล้าน

4. โทรศัพท์ 
4.1 จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล 30,019 หมายเลข     
- ส่วนราชการ     397 หมายเลข
- บ้าน 17,574 หมายเลข
- ธุรกิจ 11,881 หมายเลข
4.2 โทรศัพท์สาธารณะ       1,180 หมายเลข
4.3 จำนวนชุมสายโทรศัพท์         87     ชุมสาย
(ที่มา : สำนักงานบริการโทรศัพท์พัทยา และบริษัท ทศท คอร์เปอเรชั่น ณ  กุมภาพันธ์  2560)

  5. ศูนย์โทรคมนาคม  มีจำนวน  1  แห่ง คือ 
สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ตะวันออก ที่อยู่ 124 หมู่ 10  ถ.พัทยาใต้  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง     จ.ชลบุรี  20150  เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์  08.30 - 16.30 น. โทร. 033-004001-10 โทรสาร. 033-004001-10         ต่อ 4255
     
   6. สื่อสารมวลชนในพื้นที่ เช่น   หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น     จำนวน    15    ฉบับ ได้แก่
6.1  พัทยานิวส์ 6.9  พัทยาโพสต์
6.2  สื่อตะวันออก 6.10 พัทยาเมล์
6.3  นานาผู้นำ 6.11 พัทยาดอทคอม
6.4  สยาม 6.12 พัทยาทูเดย์
6.5  ข่าวเด็ด 6.13 อัคนีเทวะฮอตนิวส์
6.6  พัทยาไทม์ 6.14 FARANG
6.7  พัทยาพีเพิล 6.15 พัทยาเพลส
6.8  พัทยาวิชั่น

7. ระบบเสียงตามสาย  (บริเวณชายหาดจอมเทียน)    จำนวน  1  แห่ง

8. หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่    คือ
8.1   จังหวัดชลบุรี  (ศูนย์ทานตะวัน) 8.14  สำนักงานประปาพัทยา
8.2   อำเภอบางละมุง (ราชสีห์, อำเภอ) 8.15  บางละมุงเคเบิ้ล
8.3 เมืองพัทยา  (สีคราม) 8.16  โสภณเคเบิ้ล
8.4 อ.ป.พ.ร. อำเภอบางละมุง  (ศูนย์ชัยพฤกษ์) 8.17  ชมรมประมงพัทยา
8.5 สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา 8.18  โรงพยาบาลบางละมุง
8.6 สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางละมุง  (บางละมุง) 8.19  โรงพยาบาลกรุงเทพ - พัทยา
8.7 ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา 8.20  โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
8.8 ตำรวจน้ำพัทยา 8.21  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
8.9   ตำรวจทางหลวงพัทยา 8.22  ฐานทัพเรือสัตหีบ (สมอทอง)
8.10  ศูนย์สว่างบริบูรณ์ (สว่าง) 8.23  ทิพย์มณีเคเบิ้ล
8.11  เทศกิจพัทยา (ยศศักดิ์) 8.24  ศูนย์วิทยุเทศบาลเมืองหนองปรือ
8.12  เจ้าท่าพัทยา 8.25  ไฟฟ้าบางละมุง
8.13  ศูนย์ดงตาล (ดงตาล)