ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksการประปา

3. การประปา

สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)  ตั้งอยู่ที่ ถนนชัยพรวิถี 26/1 หมู่ 12 ต.หนองปรือ             อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  โทรศัพท์  038-222462-4  โทรสาร  038-222465

เมืองพัทยาใช้บริการน้ำประปาจากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยาและใช้แหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำมาบประชัน  อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง  อ่างเก็บน้ำห้วยซากนอก  อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน  และอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต   โดยมีแหล่งน้ำดิบสำรองจากอ่างเก็บน้ำหนองค้อ  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด  (มหาชน)  

ในปี พ.ศ.2559 ทางสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยาได้ซื้อน้ำจาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ประมาณ  1,200  ลบ.ม./ชม. ในช่วงเดือน เมษายน 2559  ซึ่งในช่วงดังกล่าวมีความต้องการใช้น้ำสูงสุดถึง 250,000 (น้ำจ่ายสุทธิ)  ลบ.ม./ชม. กำลังผลิตน้ำประปาสูงสุด 11,700 ลบ.ม./ชม.   ใช้น้ำดิบผลิตน้ำประปาจริง 227,200 ลบ.ม./ชม. (คิดเป็นร้อยละ 80.91 ของกำลังผลิตน้ำประปาสูงสุด)

            ช่วงเดือนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำประปามากที่สุด  คือ เดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2559             พื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำประปามากที่สุด คือ ต.ห้วยใหญ่ และ ต.นาจอมเทียน

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) แยกประเภทผู้ใช้น้ำเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์  อาคารชุดและโรงแรม  สถานที่ราชการและโรงเรียน  โรงพยาบาล  และอุตสาหกรรม

ข้อมูลสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

รายละเอียดจำนวน / หน่วย
1. จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด88,479  ราย
2. กำลังผลิตที่ใช้งาน247,000  ลบ.ม./วัน
3. ปริมาณน้ำผลิต6,601,627  ลบ.ม./วัน
4. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย5,408,052  ลบ.ม.
5. ปริมาณน้ำจำหน่าย4,320,084  ลบ.ม.

 

ที่มา  : สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

ณ  เมษายน  2560​