ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksเครื่องหมายราชการ

​​​​


เครื่องหมายราชการเมืองพัทยา


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 169
วันที่ 27 สิงหาคม 2530

เครื่องหมายราชการของเมืองพัทยา ภาพเป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ประกอบด้วยภาพนักรบของไทยสมันโบราณ ซึ่งตีฝ่าทัพพม่าออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และพักทัพที่พัทยา 
และ ภาพชายทะเลหาดพัทยา ภาพในวงกลมมีอักษรภาษาไทยตอนบนว่า "เมืองพัทยา" และ ตอนล่างว่า "จังหวัดชลบุรี"